top of page

Sekcja Psów Edukacyjnych

i Terapeutycznych

  Ogólnie wiadomo jest, że systematyczny kontakt ze zwierzakiem pozwala kształtować orientację w schemacie własnego ciała oraz poznawać budowę jego ciała.

 

  Pomaga stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczyć koncentrację uwagi, wyzwalać spontaniczną aktywność wobec psa

  Osoby w kontakcie ze zwierzęciem doskonalą sprawność ruchową poprzez ćwiczenia wykonywane we współdziałaniu z psem, kształtują i rozwijają umiejętność okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami.

  Doskonalą umiejętność naśladowania ruchu całego ciała i poszczególnych gestów poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich (z pomocą terapeuty, nauczyciela, samodzielnie) np. chodzenie, siadanie, leżenie oraz przełamują lęk przed psami.

 

  W efekcie pracy ze zwierzęciem pogłębiają kontakt z nim poprzez podchodzenia do psa, głaskanie go i przytulanie się wykonywanie czynności pielęgnacyjnych np. karmienie, czesanie, wycieranie pyska, kształtuje ważne nawyki higieniczne związane z kontaktem z psami np. mycie

rąk po zakończeniu zajęć.

Dzięki kontaktowi z psem wzrasta poczucie własnej wartości człowieka. Pies bezgranicznie akceptuje człowieka takim jaki jest. Dla psa wszyscy jesteśmy jednakowi. Pies traktuje wszystkich tak samo, nie ocenia po wyglądzie. Dlatego dziecko czy osoba dorosła podczas zajęć łatwiej przyswaja przekazywane informacje, zapomina o swojej chorobie, kalectwie czy wyglądzie.

Kolejnym aspektem jest to, że dzieci/osoby dorosłe czują się potrzebne, mają możliwość samodzielnego wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa. Pielęgnując psa, karmiąc go, wydając mu komendy, prowadząc na smyczy jednocześnie nieświadomie ćwiczą.

Pies działa relaksacyjnie i odstresowująco na człowieka. Pozwala zapomnieć o chorobie i codziennych dolegliwościach. Badania potwierdzają, że kontakt dziecka lub chorego z psem powoduje zmniejszenie ciśnienia krwi i obniża tętno, a u osób mieszkających z czworonogiem dużo rzadziej występują bóle głowy, oczu i stawów.

Dogoterapię najczęściej stosuje się u pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, porażeniem mózgowym, autyzmem, ADHD czy zespołem Downa. Już sama obecność „psa terapeuty”, głaskanie, przytulanie wywołuje entuzjazm u chorych oraz przede wszystkim rozwija podstawowe umiejętności emocjonalne i społeczne.

Dogoterapia jest nie tylko skuteczną, ale przede wszystkim przyjemną częścią długiej i żmudnej rehabilitacji chorych. Łączy w sobie elementy edukacyjne i terapeutyczne z fizyczno-ruchowymi zajęciami.

terapia4.jpg
terapia pies1.jpg
terapia3.jpg

Etapy szkolenia i specjalizacji psów należących do Sekcji Psów Edukacyjnych

i Terapeutycznych przy Polskim Klubie Kynologicznym:

I stopień specjalizacji: PIES EDUKACYJNY

– obejmuje zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami spotkań a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania, pozwalają oderwać się od otaczającej ich rzeczywistości. W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych. Czas trwania takich zajęć to tzw godzina lekcyjna, 45 minut. W razie potrzeby może zostać wydłużona.

II stopień specjalizacji: PIES TERAPEUTYCZNY

– zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących. Zajęcia zwykle odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies używany jako „pomoc naukowa”, motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaźniejszych warunków zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również dzieciom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie. Mają określony scenariusz realizujący program nauczania. Pies taki będzie miał również za zadnie odwiedziny w placówkach dla osób niepełnosprawnych, hospicjach, domach spokojnej starości, ośrodkach dla uzależnionych lub nawet więzieniach.

III stopień specjalizacji: PIES SPECJALISTYCZNY

– jego zadaniem będzie zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel rehabilitacyjny, do których układana jest metodyka w porozumieniu z rehabilitantem lub lekarzem prowadzącym. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. Ten zakres zajęć jest w pełni dokumentowana: każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć, w której wpisujemy rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz ich efekty. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. Jest systemem rozwijalnym tzn. w miarę postępów w rehabilitacji stosujemy stopniowanie trudności. Najkorzystniejszą formą są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby).

Terapia najbardziej efektywna jest w rehabilitacji dzieci, ze względu na „ukrycie” ćwiczeń rehabilitacyjnych w formie zabawy z psem. Daje również efekty w terapii osób chorych, samotnych i starszych. Działanie w tym przypadku przede wszystkim polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby.

Dodatkowym zadaniem psów Sekcji P.E.T będzie również propagowanie idei psa rasowego oraz tego że zwierzę nie jest rzeczą i też ma uczucia.

Praca psów będzie opierała się również na udziale w imprezach lokalnych, większego czy mniejszego kalibru, takich jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festyny.

Każdy Przewodnik ma pamiętać by w czasie takich zajęć, wizyt, dbać o dobre imię Sekcji oraz Polskiego Klubu Kynologicznego.

Sekcja P.E.T przynajmniej raz w roku zorganizuje zbiórkę karm oraz innych potrzebnych rzeczy na wybrane wcześniej schronisko, przytulisko.

Patronatem Honorowym objął Sekcję producent karmy Canun oraz jej dystrybutor firma Vipazor, a także rodzinna firma produkująca akcesoria dla psów Dingo Gear.

bottom of page