top of page

Poznaj Sekcje Klubu

Polski Klub Kynologiczny zrzesza hodowców psów rasowych

z całej Europy i nie tylko.

W Naszym klubie funkcjonują poszczególne sekcje danych ras.

Poniżej lista zrzeszonych hodowców.

Działające sekcje i ich założenia

Głównymi celami działania każdej z sekcji jest :

  • propagowanie rasy

  • stworzenie bazy wzorców

  • wydawanie zaleceń hodowlanych, mające na celu stabilizację i ujednolicenie eksterieru          oraz psychiki u ich przedstawicieli.d) nadzór nad rozwojem i kierunkiem hodowli zapobiegający przenoszeniu genów letalnych w poszczególnych liniach.

  • współpraca z organizacjami zagranicznymi i krajowymi, które zajmują się prowadzeniem działań na rzecz propagowania i udoskonalania rasy.

  • organizowanie wystawy klubowej minimum raz w roku po wcześniejszym uzyskaniu            zgody Z.G. PKK

  • organizowanie pokazów dotyczących pielęgnacji rasy przy wystawach PKK.

  • udział w wystawach i imprezach kynologicznych organizowanych przez PKK lub organizacji     z nią współpracujących .

  • składanie wniosków do Z.G. PKK dotyczących zagadnień związanych z rozwojem rasy owczarek niemiecki.

  • podejmowanie i przekazywanie Z.G. PKK uchwał dotyczących Klubu w celu weryfikacji ich    pod kątem zgodności z przepisami Klubu.

Spis sekcji ras w Pkk

- SEKCJA RAS MINIATUROWYCH I DO TOWARZYSTWA

- SEKCJA OWCZARKÓW NIEMIECKICH

- SEKCJA PSÓW EDUKACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

- SEKCJA PSÓW PASTERSKICH

- SEKCJA MYŚLIWSKICH (w trakcie organizacji)

- SEKCJA MOLOSÓW  (w trakcie organizacji)

Profil psa
AdobeStock_89114407.jpeg
bottom of page